مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

پایگاه تابستانی بسیج2

دوشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۱۹ ب.ظ

بسمه تعالی


پایگاه تابستانی بسیج شهید مهتدی افتتاح شد.

برنامه این پایگاه به صورت سه حلقه (شهیدهمّت،شهیدبابایی،شهیدچمران)

برگزار می گردد.

در روزهای یکشنبه ودوشنبه کلاس های(رایانه،گل و گیاه،آزمایش های علمی)

موجود است.

ودر روز چهار شنبه اردو های برون و درون شهری برگزار می شود.

پایگاه شهید مهتدی در این تابستان برنامه سه اردوی خارج از شهربه نام های(به شهر،راهیان نور،مشهـد)در ترتیب کار دارد.

برنامه فوتسال نیز در روزهای جمعه ساعت 4/30 به صورت آزاد برای تمامی افراد با هزینه30000ریال در سالن سرشهرک برگزار می شود.


۹۴/۰۵/۲۶
سیدمعین قدسی