مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

بچه های مسجد1

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۹، ۰۵:۰۶ ب.ظ

بچه های مسجد امام از راست:

رازانی،قدسی،ذوالفقاری،پالیزبان،عبداللهی،ترکاشوند


۸۹/۰۳/۲۹
سیدمعین قدسی