مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

تعقیب نماز مغرب

چهارشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ

اللهم انی اسالک موجبات رحمتک(تعقیب نماز مغرب)

باصوت زیبای استاد قدسی

دانلود

۹۳/۰۱/۰۶
سعید چیذری