مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

تعقیب نماز ظهر

چهارشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ

تعقیب نماز ظهر

با صوت استاد قدسی

دانلود

۹۳/۰۱/۰۶
سعید چیذری