مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

نسالک اللهم و ندعوک

چهارشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۳، ۰۳:۰۰ ب.ظ

نسالک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم

باصوت زیبای استاد قدسی

دانلود

۹۳/۰۱/۰۶
سعید چیذری