مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

نرسیدن به رکوع امام

جمعه, ۸ فروردين ۱۳۹۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ

اگر مأموم اقتدا کند و به رکوع برود ولی به رکوع امام جماعت نرسد


حکم نمازش چیست؟


نماز به طور فرادا صحیح است و باید نماز را تمام کند
۹۳/۰۱/۰۸
سعید چیذری