مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

خواندن نماز در دو جماعت

جمعه, ۸ فروردين ۱۳۹۳، ۰۵:۲۱ ب.ظ

نماز را در چه شرایطی می توان در دو جماعت خواند؟


اگر جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد اشکال ندارد

اگر فراداخوانده می تواند نماز را مجددا به امام جماعت اقتدا کندودوباره

بخواند یا برای دو گروه جدا امام جماعت بود
۹۳/۰۱/۰۸
سعید چیذری