مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

نیمه شعبان

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۱۹ ب.ظبرنامه های احیای شب نیمه ی شعبان را در صفحه ی برنامه های مسجد ببینید

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری