مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

نتیجه ی مذاکرات

پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰ ق.ظ

نتیجه ی یک سال مذاکرات

در صفحه ی مطالب فرهنگی . . .

۹۳/۰۶/۲۷
سعید چیذری