مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

ما از الست

شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۴۹ ب.ظ

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

ماه عزای فاطمه روح محرم است


خون گریه کن ز غم که عقیق یمن شوی

رخصت دهد خدا که سینه زن شوی


دل فاطمیه از دل  و جان گریه می کنیم

همراه با امام زمان گریه می کنیم


در فاطمیه رنگ جگر سرخ تر می شود

آتش فشان غیرت ما شعله ور می شود


شمشیر خشم شیعه پدیدار می شود

وقتی که حرف کوچه و دیوار می شود


لعنت بر آنکه پایگذار سقیفه شد

لعنت به هر کسی که به ناحق خلیفه شد


لعنت بر آن که بر تن اسلام خرقه کرد

این قوم متحد شده را فرقه فرقه کرد


تکفیر دشمنان علی رکن کیش ماست

هرکس محب فاطمه شد قوم و خویش ماست


ما بی خیال سیلی زهرا نمی شویم

راضی به ترک و نهی تبری نمی شویم


امروز اگر سینه و زنجیر می زنیم

فردا به عشق فاطمه سینه می زنیم


ما را نبی قبیله ی سلمان خطاب کرد

روی غرور و غیرت ما حساب کرد


از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم

ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم


از ما بترس شیعه ی سرسخت حیدریم

جان بر کفان جبهه ی فتوای رهبریم


از جمعه ای بترس که روز سوارهاست

پشت امام زمان ذوالفقار هاست


از جمعه ای بترس که دنیا به کام ماست

فرخنده روز پر ظفر انتقام ماست


از جمعه ای بترس که پولاد می شویم

از هرم عشق مالک و مقداد می شویم

۹۳/۰۳/۳۱
سعید چیذری