مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

ماهواره

پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۱۰ ب.ظ

آیا خرید و نگهداری دستگاه های گیرنده ی برنامه های تلویزیونی ماهواره جایز است ؟


دستگاههای گیرنده ی ماهواره چون هم برنامه ی حلال دارد و هم برنامه ی حرام ، حکم آلات مشترک را دارد . خرید و فروش و نگهداری آن برای امور حرام ، حرام است و برای استفاده ی حلال از آن حلال است ولی چون این وسیله برای کسی آن را دارد زمینه ی دریافت برنامه های حرام را هم کاملا فراهم می کند و نگهداری آن مفاسد دیگری را هم به همراه دارد ، خرید و فروش و نگهداری آن جایز نیست 

مگر آنکه شخص کاملا مطمئن باشد خرید و نگهداری آن برای او مفاسدی را به همراه ندارد

البته اگر در این خصوص قانونی باشد ، رعایت آن قانون واجب است

۹۳/۰۶/۲۷
سعید چیذری