مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

ماجرا ی خلق اذان انتظار

دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۰۸ ب.ظ

ماجرا ی جالب خلق اذان انتظار از زبان خالقش ....

( درباره ی استاد روح الله کاظم زاده )


به صفحه ی فرهنگی مراجعه کنید

۹۳/۰۵/۰۶
سعید چیذری