مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

سی جز با قاریان نوجوان مسجد در ماه رمضان

دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۱۵ ق.ظ

فعالان قرآنی صالحین در جز خوانی ماه مبارک رمضان مسجد


سیّدمعین الدّین قدسی

سعیدچیذری

محمدرضا طاهری

مرتضایی

صالح تیموری نیا

محمد امین جزینی

محمدصادق نیکبخت

محمد حسن یزدانی

سید علیرضا معنوی
۹۳/۰۵/۰۶
سیدمعین قدسی