مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

فواید سفر

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۲۰ ب.ظ

حضرت امام علی (ع) :


برای کسب مجدد و عظمت از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت پنج فایده است :

برطرف شدن اندوه ، به دست آوردن روزی و دانش و آداب زندگی ، همنشینی با بزرگواران

۹۳/۰۶/۲۵
سعید چیذری