مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

فعالان قرآنی

پنجشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۱ ق.ظ

بچه های فعال قرآنی مسجد (و قاریان نوجوان مسجد):

آقایان :

طاهری

قدسی

تیموریان

مرتضایی

حبیب پور

جزینی

نیکبخت

کریم زاده

 

 

۹۳/۰۴/۱۲
سعید چیذری