مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

فرو بردن تمام سر در آب

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ

آیا فروبردن تمام سر در آب روزه را باطل می کند؟


بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری