مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

صله رحم

سه شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ

رسول خدا (ص):

کاری که خیرش زودتر از هر چیز دیگر به انسان می رسد، صله رحم است.

الکافی : 2/152/15

۹۳/۰۴/۰۳
سیدمعین قدسی