مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

صدقه و سفر

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۲۴ ب.ظ

امام صادق (علیه السلام) : 


مسافرت خود را با صدقه آغاز کن و هرگاه خواستی بیرون برو ،  زیرا با صدقه دادن سلامت سفرت را می خری

۹۳/۰۶/۲۵
سعید چیذری