مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

زیارت عاشورا

پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۲۷ ب.ظ

زیارت عاشورا 

پنجشنبه 20 شهریور 

با صوت استاد قدسی

دانلود

۹۳/۰۶/۲۰
سعید چیذری