مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

روزه ی قضا ی پدر بر پسر بزرگتر

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۳۶ ب.ظ

آیا روزه ی قضا ی پدر اگر از روی نافرمانی ترک کرده باشد بر پسر بزرگتر واجب است؟


اگر از روی نافرمانی ترک کرده باشد واجب نیست

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری