مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

روزه ی قضا ی مادر

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۴۱ ب.ظ

روزه ی قضای مادر بر پسر بزرگتر واجب است؟


بنا بر  احتیاط واجب است

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری