مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

روزه ی قضا

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۴۰ ب.ظ


وظیفه ی کسی که چند ماه روزه ی قضا دارد چیست؟


باید اول روزه ی قضا ماه رمضان آخر را بگیرد

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری