مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

تعقیبات

دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴ ق.ظ

تعقیب نماز عشا با صوت جناب استاد قدسی 

دانلود

۹۳/۰۵/۲۷
سعید چیذری