مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

برنامه های شنبه 15 / 6 / 93 بعد از نماز عشاء‌ :

پخش صلوات خاصه و تصاویر حرم مطهر رضوی

پخش کامل صوت نقاره خانه همراه با فیلم حرم مطهر رضوی و مدیحه سرایی

۹۳/۰۶/۱۲
سعید چیذری