مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

امر به معروف و احترام

پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ

اگر امر به معروف باعث شود احترام شخصی که منکر انجام داده در میان مردم کاسته شود چه حکمی دارد ؟


اگر در امر به معروف یا نهی از منکر آداب و شرایط آن رعایت شود و از حد تجاوز نکند اشکال ندارد

۹۳/۰۶/۲۷
سعید چیذری