مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

ثبت نام طرح تابستانی مسجد(صالحین) از ششم تا دهم تیرماه در مسجد

هزینه ی ثبت نام پنجاه هزار تومان می باشد


برنامه های تابستان مسجد درصفحه ی صالحین سایت قرار خواهد گرفت

۹۳/۰۴/۰۷
سعید چیذری