مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

اسراف کار

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۵۸ ب.ظ

امام علی (ع):


اسرافکار سه نشانه دارد:

آنچه نباید بخورد می خورد ؛ آنچه در شأن او نیست می پوشد ؛ آنچه را شایسته ی او نیست می خرد

(( منبع:الخصال-ص98 ))

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری