مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

۲۵ مطلب با موضوع «احکام شرعی و سایت مراجع» ثبت شده است

آیا عمل به استخاره واجب است؟


شرعا عمل به استخاره واجب نیست ولی بهتر است بر خلاف آن عمل نشود

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۲۳
سعید چیذری

استفاده از کروات چه حکمی دارد؟


به طور کلی پوشیدن کروات و لباس های دیگری که لباس غیر مسلمانان و کفار به حساب می آید و پوشیدن آنها موجب ترویج فرهنگ منحط غربی می شود حرام است

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۲۰
سعید چیذری

معیار لباس شهرت چیست؟


لباسی است که به دلیل رنگ یا دوخت یا جنس یا هر مورد دیگری جلب توجه کند و باعث انگشت نما شدن شود . پوشیدن چنین لباسی جایز نیست

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۱۷
سعید چیذری

یاد دادن و یادگرفتن شعبده چه حکمی دارد ؟


یاد دادن و یاد گرفتن شعبده حرام است

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۱۳
سعید چیذری

آیا خرید و نگهداری دستگاه های گیرنده ی برنامه های تلویزیونی ماهواره جایز است ؟


دستگاههای گیرنده ی ماهواره چون هم برنامه ی حلال دارد و هم برنامه ی حرام ، حکم آلات مشترک را دارد . خرید و فروش و نگهداری آن برای امور حرام ، حرام است و برای استفاده ی حلال از آن حلال است ولی چون این وسیله برای کسی آن را دارد زمینه ی دریافت برنامه های حرام را هم کاملا فراهم می کند و نگهداری آن مفاسد دیگری را هم به همراه دارد ، خرید و فروش و نگهداری آن جایز نیست 

مگر آنکه شخص کاملا مطمئن باشد خرید و نگهداری آن برای او مفاسدی را به همراه ندارد

البته اگر در این خصوص قانونی باشد ، رعایت آن قانون واجب است

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۱۰
سعید چیذری

گفته می شود وظیفه ی مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی  اکتفا به امر به معروف و نهی از منکر زبانی است و مراتب دیگر آن برعهده ی مسئولین است . این حکم از طرف دولت است یا فتوای مراجع معظم تقلید (حفظهم الله) ؟


حکم فقهی است

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۰۱
سعید چیذری

اگر امر به معروف باعث شود احترام شخصی که منکر انجام داده در میان مردم کاسته شود چه حکمی دارد ؟


اگر در امر به معروف یا نهی از منکر آداب و شرایط آن رعایت شود و از حد تجاوز نکند اشکال ندارد

۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۵۷
سعید چیذری

نماز مسافری که حد ترخص را رد کرده ولی  به محلی که قصد اقامت دارد نرسیده است چگونه می باشد؟


بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تمام و شکسته بخواند

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۵۰
سعید چیذری

وظیفه ی مسافری که نمازش را تمام خوانده است؟


به علت ندانستن حکم مسافر باشد نماز صحیح است

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۷
سعید چیذری

آیا نماز قضا را باید به ترتیب خواند؟


لازم نیست به ترتیب باشد

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۳
سعید چیذری

روزه ی قضای مادر بر پسر بزرگتر واجب است؟


بنا بر  احتیاط واجب است

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۱
سعید چیذری


وظیفه ی کسی که چند ماه روزه ی قضا دارد چیست؟


باید اول روزه ی قضا ماه رمضان آخر را بگیرد

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۴۰
سعید چیذری

آیا فروبردن تمام سر در آب روزه را باطل می کند؟


بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۹
سعید چیذری

آیا روزه ی قضا ی پدر اگر از روی نافرمانی ترک کرده باشد بر پسر بزرگتر واجب است؟


اگر از روی نافرمانی ترک کرده باشد واجب نیست

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۶
سعید چیذری

آیا در نماز آیات می توان به بسم الله الرحمن الرحیم پیش از رکوع اکتفا کرد؟


بنا بر احتیاط واجب به "بسم الله الرحمن الرحیم " اکتفا نکند و بخشی از سوره را نیز بخواند

۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۴
سعید چیذری

حضور کودک ممیز در صف اول نماز جماعت چه حکمی دارد؟


نماز صحیح و با بودن او اتصال به هم نمی خورد


حکم مراجع زیر نیز همین است:

آیات عظام:امام خمینی،بهجت،گلپایگانی،صافی،فاضل،نوری

۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۳۳
سعید چیذری

اگر مأموم اقتدا کند و به رکوع برود ولی به رکوع امام جماعت نرسد


حکم نمازش چیست؟


نماز به طور فرادا صحیح است و باید نماز را تمام کند
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۳۰
سعید چیذری

حکم سلام دادن در نماز عمداً پیش از امام جماعت چیست؟


نماز صحیح است
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۲۸
سعید چیذری

امامت کودک ممیّز در نماز چه حکمی دارد؟


جایز نیست
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۲۶
سعید چیذری

امامت زن برای زنان در نماز چه حکمی دارد؟


صحیح است
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۲۵
سعید چیذری

حکم نمازکسی که پشت دیوارایستاده وصف جلوی خودرا نمی بیند چیست؟


صحیح نیست
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۲۴
سعید چیذری

نماز را در چه شرایطی می توان در دو جماعت خواند؟


اگر جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد اشکال ندارد

اگر فراداخوانده می تواند نماز را مجددا به امام جماعت اقتدا کندودوباره

بخواند یا برای دو گروه جدا امام جماعت بود
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۲۱
سعید چیذری

نماز جماعت غیر اول وقت (باتاخیر) بهتر است یا نماز فرادا اول وقت؟


نماز جماعت هرچند اول وقت هم نباشد افضل است
۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۱۵
سعید چیذری

توجه: تمام احکام شرعی سایت براساس فتوا ی


مقام معظم رهبری(حفظه الله)


می باشد

۰۸ فروردين ۹۳ ، ۱۶:۵۳
سعید چیذری